بایگانی محصولات - آموزشگاه ویستا
آموزش سیسکو

دوره آموزشی CCDA

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش سیسکو CCNA

دوره آموزشی CCNA Routing Switching

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش lync server

دوره آموزشی lync server

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش ماکروسافت SCCM

دوره آموزشی SCCM

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Top