تهران ، میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه شهید گمنام، خیابان بزرگمهر، کوچه رادافزون (4/1)، پلاک 61

نزدیکترین ایستگاه اتوبوس : شهر فرنگ 

نزدیکترین ایستگاه مترو : میرزای شیرازی

تلفن  : ۸۸۵۰۸۰۸۰۸۸۵۵۴۲۱۷۸۸۵۵۴۲۱۳ (ده خط ویژه)

موبایل : 0919508810109389032601

فکس: ۸۸۷۱۹۸۴۰

ایمیل : [email protected][email protected]