تهران ، خیابان بهشتی ، به سمت ولیعصر بعد از وزرا ، پلاک ۳۰۳ ، ساختمان کشتیرانی

تلفن  : ۸۸۵۰۸۰۸۰۸۸۵۵۴۲۱۷۸۸۵۵۴۲۱۳

موبایل : 0919508810109389032601

فکس: ۸۸۷۱۹۸۴۰

ایمیل : [email protected]

نزدیکترین ایستگاه اتوبوس : شهر فرنگ

نزدیکترین ایستگاه مترو : میرزای شیرازی