تهران ، خیابان بهشتی ، به سمت ولیعصر بعد از وزرا ، پلاک ۳۰۳ ، ساختمان کشتیرانی

نزدیکترین ایستگاه اتوبوس : شهر فرنگ 

نزدیکترین ایستگاه مترو : میرزای شیرازی

تلفن  : ۸۸۵۰۸۰۸۰۸۸۵۵۴۲۱۷۸۸۵۵۴۲۱۳ (ده خط ویژه)

موبایل : 0919508810109389032601

فکس: ۸۸۷۱۹۸۴۰

ایمیل : [email protected][email protected]