نمایش دادن همه 5 نتیجه

دوره شکایات مشتری ISO 10002

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره شکایات مشتری ISO 10002
رایگان!

دوره تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001
رایگان!

دوره Iwa2

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره Iwa2
رایگان!

دوره الزامات و مستند سازی استاندارد مدیریت انرژی ISO 5001-5006

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره الزامات و مستند سازی استاندارد مدیریت انرژی ISO 5001-5006    
1,200,000 تومان

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با استاندارد (ISO/IEC 27001:2005 (ISMS

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با استاندارد (ISO/IEC 27001:2005 (ISMS
24
3,500,000 تومان