دوره آموزشی - آموزشگاه ویستا
آموزش VMware vRealize-Automation

دوره vRealize Automation ICM

تاریخ انتشار ۹۷/۱۱/۱۷ ساعت:۲:۵۵ ادامه مطلب

دوره ویدئو مارکتینگ

تاریخ انتشار ۹۷/۰۹/۰۷ ساعت:۱۱:۲۳ ادامه مطلب

دوره CCNA Collaboration

تاریخ انتشار ۹۷/۰۵/۲۰ ساعت:۳:۵۹ ادامه مطلب
آموزش react native

دوره React Native

تاریخ انتشار ساعت:۳:۴۱ ادامه مطلب
آموزش SERVICE MANAGER

دوره SERVICE MANAGER

تاریخ انتشار ۹۷/۰۵/۰۷ ساعت:۹:۰۸ ادامه مطلب
آموزش ITIL

دوره ITIL FOUNDATION V3

تاریخ انتشار ۹۷/۰۵/۰۲ ساعت:۹:۴۵ ادامه مطلب
آموزش COBIT

دوره COBIT V5

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۲۸ ساعت:۱۱:۳۵ ادامه مطلب
آموزش EMC

دوره EMC STORAGE & MANAGEMENT

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۲۲ ساعت:۱:۴۷ ادامه مطلب
Top