دوره COBIT V5

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۲۸ ساعت:۱۱:۳۵ ادامه مطلب

دوره EMC STORAGE & MANAGEMENT

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۲۲ ساعت:۱:۴۷ ادامه مطلب

دوره EMC VNX

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۲۰ ساعت:۲:۲۵ ادامه مطلب

دوره آموزشی شبکه

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۰۴ ساعت:۱۲:۳۱ ادامه مطلب

دوره Access

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۰۳ ساعت:۹:۵۲ ادامه مطلب

دوره Excel- ICDL2

تاریخ انتشار ساعت:۳:۵۱ ادامه مطلب

دوره PowerPoint- ICDL2

تاریخ انتشار ساعت:۱۱:۰۸ ادامه مطلب

دوره ICDL 2

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۰۲ ساعت:۶:۰۰ ادامه مطلب
”تقویم