نمایش 121–140 از 166 نتیجه

دوره سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره سیستم ها و روش های کاربردی سفارشات و کنترل

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره استراتژی های مشتری مدار

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره رفتار مصرف کننده CONSUMER BEHAVIOUR

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مشتری مداری و روش های جلب رضایت مشتری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره ارتباطات انسانی و سازمانی مبتنی بر مشتری گرایی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تکنیک های ایجاد تحول در بازار و مشتری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره مهندسی فروش نوین

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

دوره اصول و فنون فروش معاصر

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره بررسی رموز موفقیت یا عدم موفقیت در تبلیغات

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره بررسی رموز موفقیت یا عدم موفقیت در تبلیغات
2,500,000 تومان

دوره تبلیغات و بسته بندی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تکنیک های موفقیت در تبلیغات صنعتی و تجاری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره روشهای الگوبرداری Bench Mark

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت برند

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان