نمایش 61–80 از 166 نتیجه

دوره شش سیگما

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

دوره مدیریت ورزشی

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

دوره مدیریت بیمه

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت کشتیرانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره کاربرد آمار در مدیریت

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت کارآفرینی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت بحران

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره خطا ناپذیر سازی PokaYoke

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت فرایند

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

دوره مدیریت و مهندسی ارزش

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت حراست

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

دوره روش های رتبه بندی فازی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت فازی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت تحول و نوآوری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت استرس

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت پارا پست مدرن

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت پست مدرن

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان