نمایش دادن همه 14 نتیجه

دوره مدیریت و بهبود فرایندها

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره مدیریت و بهبود فرایندها
رایگان!

دوره مديريت ناب

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

دوره الزامات و مستند سازی استاندارد مدیریت انرژی ISO 5001-5006

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره الزامات و مستند سازی استاندارد مدیریت انرژی ISO 5001-5006    
1,200,000 تومان

دوره تحلیل فراگیر داده در کارایی و بهره وری کیفیت

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تکنیکهای سنجش و اندازه گیری بهره وری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تابع مرزی تصادفی در بهره وری و کارایی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره فنون بهره وری در شرکت

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره هزينه هاي کيفيت COQ

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول و مفاهيم گسترش عملكرد كيفيت QFD

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره اصول و مفاهيم كاربردي TQC

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره حلقه های كنترل كيفيت QCC

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مديريت كيفيت جامع TQM

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان