نمایش دادن همه 9 نتیجه

دوره مدلسازی مالی و امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری در اکسل

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید اهداف دوره: با توجه به توانمندی فراوان اکسل ،امروزه اغلب شرکت های پروژه محور یا سرمایه گذار از…
1,300,000 تومان

دوره مدیریت کیفیت جامع TQM

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره قانون برنامه و بودجه کشور

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره بودجه بندی جامع

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره حسابداری داخلی بانک ها

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت مالی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان