نمایش دادن همه 6 نتیجه

دوره مديريت انبار

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول تداركات داخلی و خرید

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول کدگذاری در انبار

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره سيستم ها و روش های كاربردی انبارداری و انبارگردانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره سيستم ها و روش های كاربردی سفارشات و كنترل

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان