نمایش دادن همه 6 نتیجه

دوره مدیریت انبار

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول تدارکات داخلی و خرید

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول کدگذاری در انبار

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره سیستم ها و روش های کاربردی سفارشات و کنترل

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان