نمایش دادن همه 11 نتیجه

دوره تکنیک های موثر خلاقیت در محیط های کاری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تعیین راندمان کارکنان از طریق نمونه برداری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره کارسنجی و روش های ترسیم نمودار و دیاگرام جریان کار

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره ارتقاء راندمان شرکت ها با تکنیک های مدیریت نوین

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره نحوه طراحی سیستم های انگیزشی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره روشهای حل مسئله و بررسی یک نمونه اجرا شده

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره سازمانهای بدون کاغذ PAPERLESS ORGANIZATION

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره رفتار سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره انگیزه سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مهندسی مداوم سازمان CEO

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

دوره تفکر سیستمی

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان