نمایش دادن همه 10 نتیجه

دوره فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه روانشناسی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره آشنایی با ابعاد مختلف بهسازی نیروی انسانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره فرآیند ارتباطات و روابط انسانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت و رهبری با استفاده از NLP

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره رهبری اثر بخش و شیوه های نفوذ بر دیگران

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول روانشناسی برای سرپرستان و مدیران

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تکنیک های موفقیت و ارتباط موثر (NLP)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره روانشناسی صنعتی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان