نمایش دادن همه 10 نتیجه

دوره روش های پرداخت بین الملل

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید
رایگان!

دوره قانون امور گمرکی و آئين نامه اجرايی آن

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره آشنايی با بارنامه و اسناد حمل

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادی (UCP 500)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مديريت خريد و سفارشات خارجی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول اعتبارات اسنادی و مراحل اجرايی آن

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصطلاحات بازرگانی بين المللی – اينكوترمز 2000

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان