نمایش دادن همه 11 نتیجه

دوره روابط عمومی وتبلیغات ویژه مسئولان دفاتر

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تکنیک های تصمیم گیری ویژه مسئولان دفاتر

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تفویض اختیار ویژه مسئولان دفاتر

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مهارت ها برقراری ارتباط

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول و روش ها بایگانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول منشی گری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مسئولان دفاتر مدیران

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت اسناد و مدارک

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مکاتبات اداری و اصول گزارش نویسی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره دبیرخانه و گردش مکاتبات در سازمان

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مدیریت امور اداری و کارگزینی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان