نمایش دادن همه 11 نتیجه

دوره روابط عمومی وتبليغات ويژه مسئولان دفاتر

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تكنيک های تصميم گيری ويژه مسئولان دفاتر

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره تفويض اختيار ويژه مسئولان دفاتر

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مهارت ها برقراری ارتباط

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول و روش ها بايگانی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره اصول منشی گری

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مسئولان دفاتر مديران

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مديريت اسناد و مدارک

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مكاتبات اداری و اصول گزارش نويسی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره دبيرخانه و گردش مكاتبات در سازمان

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان

دوره مديريت امور اداری و كارگزينی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
2,500,000 تومان