نمایش دادن همه 12 نتیجه

مدیریت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره اصول و ساماندهی محیط کار و نقش آن در ارتقاء کارایی 5S

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره اصول و ساماندهی محیط کار و نقش آن در ارتقاء کارایی 5S
1,200,000 تومان

دوره مدیریت و سرپرستی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره مدیریت و سرپرستی
1,200,000 تومان

دوره اصول سرپرستی

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره اصول سرپرستی
2,500,000 تومان

دوره مدیریت و شیوه های برگزاری جلسات

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره مدیریت و شیوه های برگزاری جلسات
1,200,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره کارشناسی آموزش

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان