نمایش دادن همه 10 نتیجه

دوره ccnp service provider (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره ccnp service provider (جدید)
120
10,000,000 تومان

دوره ccnp security pack (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره ccnp security pack (جدید) سیسکو یکی از معتبرترین شرکتهای تجهیزات شبکه ها و همچنین برگزار گننده دوره…
210
10,000,000 تومان

دوره ccnp data center pack (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره ccnp data center pack
180
8,000,000 تومان

دوره ccnp collaboration pack (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره ccnp collaboration pack
150
8,000,000 تومان

دوره enauto 300-435 (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره enauto 300-435 (جدید)
40
4,000,000 تومان

دوره enwlsi 300-430 (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره enwlsi 300-430 (جدید)
40
4,000,000 تومان

دوره enwlsd 300-425 (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره enwlsd 300-425
40
4,000,000 تومان

دوره ensld 300-420 (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره ensld 300-420
40
4,000,000 تومان

دوره 300-415 endwi (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره 300-415 endwi
40
1,800,000 تومان

دوره cyber ops associate

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره cyber ops associate
60
2,500,000 تومان