نمایش دادن همه 5 نتیجه

دوره security voip (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره security voip
16
2,500,000 تومان

دوره توسعه Asterisk و برنامه نویسی voip

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره توسعه Asterisk و برنامه نویسی voip
3,000,000 تومان

دوره FREEPBX (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره FREEPBX 
32
3,000,000 تومان

دوره ELASTIX

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید  دوره ELASTIX
32
3,000,000 تومان

دوره ISSABEL (جدید)

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید دوره ISSABEL
3,000,000 تومان