گواهینامه ها و مجوز ها :

گواهی احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه کشور

عضو کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

تایید صلاحیت مراکز آموزشی مورد تایید وزارت نفت

عضو رسمی سامانه ستاد ایران جهت مناقصات کشوری

مجوز افتا ( امنیت فضای تبادل اطلاعات ) از معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فتاوری اطلاعات ایران

مجوز آموزش کارکنان دولت از سازمان اداری استخدامی کشور