همکاری با ما

همکاری با ویستا

 

گروه آموزشی ویستا از مدرسین  کلیه حوزه های آموزشی IT – مخابرات – مدیریت – مهندسی دعوت به همکاری مینماید. در صورت سابقه تدریس، رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل  [email protected] یا [email protected] ارسال نمائید. و در قسمت subject ، تدریس در ویستا را قید نمایید .

 

همکاری با شما افتخار ماست.