مشاهده همه 7 نتیجه

دوره UML

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید نام دوره :  UML   دوره ی آموزشی (Unified Modeling Language (UML از جمله دوره هایی است که…
40
2,500,000 تومان

دوره VBA IN EXCEL

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید نام دوره :   VBA IN EXCEL دوره ی آموزشی VBA IN EXCEL از جمله دوره هایی است…
120
3,200,000 تومان

دوره SCRUM

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید نام دوره : دوره SCRUM دوره ی آموزشی SCRUM از جمله دوره هایی است که در رسته ی…
30 ساعت
1,500,000 تومان

دوره TFS

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید نام دوره : دوره TFS   دوره ی آموزشی TFS TEAM FOUNDATION SERVER یکی از دوره هایی است…
24
1,650,000 1,500,000 تومان

دوره RUP

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید نام دوره :  RUP دوره ی آموزشی (The Rational Unified Process (RUP از جمله دوره هایی است که به…
40
2,500,000 تومان

دوره SPSS و MATLAB

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل های این دوره : سرفصل جدید
1,500,000 تومان

دوره تست نرم افزار Software Testing

بدون امتیاز 0 رای
سرفصل جدید نام دوره : دوره Software Testing   دوره ی آموزشی Software Testing تحلیل و تست نرم افزار از جمله…
50
1,800,000 تومان