آموزشگاه ویستا  رضایت مشتریان را هدف اصلی و بنیادی خودش قرارداده است.

هر گونه شکایت یا نارضایتی دارید می توانید با شماره ۰۲۱۸۸۵۰۸۰۸۰ تماس حاصل بفرمایید.  یا از طریق فرم زیر درخواست شکایت ارسال کنید تا ما با شما تماس بگیریم.

شکایت های شما مستقیما به مدیریت مجموعه ارسال شده و پیگیری آن توسط مدیریت صورت خواهد گرفت.