مجازی سازِ - آموزشگاه ویستا

دوره vRealize Automation ICM

تاریخ انتشار ۹۷/۱۱/۱۷ ساعت:۲:۵۵ ادامه مطلب

دوره VMware VSAN

تاریخ انتشار ۹۷/۰۳/۱۱ ساعت:۶:۰۰ ادامه مطلب

دوره VMware NSX

تاریخ انتشار ساعت:۵:۵۵ ادامه مطلب

دوره VMware HORIZON 7

تاریخ انتشار ۹۷/۰۳/۱۰ ساعت:۷:۲۰ ادامه مطلب

دوره VCAP

تاریخ انتشار ساعت:۷:۱۲ ادامه مطلب

دوره VMware vSphere 6.5

تاریخ انتشار ساعت:۷:۰۸ ادامه مطلب
جدیدترین محتوا های وبلاگ را از این به بعد به صورت پادکست گوش دهیدشروع
+ +
Top