مدیریت - آموزشگاه ویستا
آموزش SERVICE MANAGER

دوره SERVICE MANAGER

تاریخ انتشار ۹۷/۰۵/۰۷ ساعت:۹:۰۸ ادامه مطلب
آموزش ITIL

دوره ITIL FOUNDATION V3

تاریخ انتشار ۹۷/۰۵/۰۲ ساعت:۹:۴۵ ادامه مطلب
آموزش COBIT

دوره COBIT V5

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۲۸ ساعت:۱۱:۳۵ ادامه مطلب
Top