تحليل و طراحي - آموزشگاه ویستا

دوره Software Testing

تاریخ انتشار ۹۷/۰۳/۲۹ ساعت:۸:۰۰ ادامه مطلب

دوره Software Requirement Analysis Practical Approach

تاریخ انتشار ۹۷/۰۳/۲۸ ساعت:۹:۰۰ ادامه مطلب

دوره AGILE METHODS

تاریخ انتشار ساعت:۶:۰۰ ادامه مطلب

دوره TFS

تاریخ انتشار ساعت:۸:۰۰ ادامه مطلب

دوره RUP

تاریخ انتشار ۹۷/۰۳/۲۷ ساعت:۱۱:۵۸ ادامه مطلب

دوره UML

تاریخ انتشار ساعت:۹:۰۰ ادامه مطلب
جدیدترین محتوا های وبلاگ را از این به بعد به صورت پادکست گوش دهیدشروع
+ +
Top