تعریف DOM - آموزشگاه ویستا
تعریف DOM

تعریف DOM

DOM مخفف سه کلمه Model Object Document می باشـد. متنـی کـه در زیـر آمـده تعریـف DOM بـر

اساس W3C است:

” The Document Object Model is a platform- and language – neutral interface that will allow programs and scripts to dynamically access and update the content, structure and style of documents. The document can be further processed and the results of that processing can be incorporated back into the presented page.”

DOM یک واسطی است که به برنامه ها و اسکریپت ها اجازه دسترسی به محتوا و ساختار داخلی پنجـره مرورگـر را می دهد تا آن ها بتوانند تغییراتی ایجاد کنند که نتیجه این تغییرات در صفحه وب نمایان شود. در همین رابطـه زبانی به نام DHTML بوجود آمد که با ترکیب کردن عناصر html با css و اسکریپت هـا مـی توانـد محتـوای اسناد وب را بصورت متحرک و پویا درآورد. در اینجا پویا بودن فقط به این منظور نیـست کـه مـتن هـا حرکـت کنند و از یک طرف وارد بشوند و از طرف دیگر خارج، ممکن است لینک ها هر بار شما را به یک سایتی پیوند دهند و یا تصاویر مرتب تغییر کنند، در مجموع هر تغییری که نیاز به کدنویسی مجدد برای آن صـفحه را نداشـته

باشد، مفهوم پویا بودن را می رساند.

سلسله مراتب اشیا DOM جاوااسکریپت، شی هایی دارد که می توانند بطور مستقیم با خود مرورگـر ارتبـاط برقـرار کننـد و همچنـین شـی

هایی که با صفحه وب در ارتباط هستند. در کل می توان این اشیا را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: دسـته اول کـه

BOM گفته می شود: )Model Object Browser(شی هایی که با پنجره مرورگر می توانند ارتباط برقرار کنند و دسته دوم DOM که با صفحه)html (Document ارتباط دارند.

0/5 ( 0 بازدید )

دیدگاه مشتریان

جزئیات مطلب

تاریخ انتشار:
۹۷,۰۲,۱۵
برچسب ها

ورکشاپ Adobe Premiere pro

مطالب مرتبط

جدیدترین محتوا های وبلاگ را از این به بعد به صورت پادکست گوش دهیدشروع
+ +
Top