نوشته‌ها

دوره آموزشی و تخصصی CCDA اسفند ماه

دوره آموزشی و تخصصی CCDA اسفند ماه

دوره آموزشی و تخصصی CCDA  اسفند ماه به مدت ۴۰ ساعت  در روزهای دوشنبه از مورخه ۹۶/۱۲/۰۷  آغاز خواهد شد. 

ادامه مطلب …