نوشته‌ها

پیشگیری از آلودگی اینترنت اشیا‌

پیشگیری از آلودگی اینترنت اشیا‌،

این خلاصه آن چیزی بود که سایمون سگار مدیر اجرایی ارشد شرکت ARM خطاب به توسعه‌دهندگان ARM در کنفرانس سالانه TechCon این شرکت بیان کرد.

ادامه مطلب …

۷ راهکار برای محافظت ازدستگاه های IoT

اینترنت اشیا رو به افزایش است و بر اساس تحقیقات اخیر، صدها میلیون دستگاهی که متصل به اینترنت هستند، به حملات مجرمان سایبری آسیب پذیرند.

ادامه مطلب …