نوشته‌ها

پیشگیری از آلودگی اینترنت اشیا‌

پیشگیری از آلودگی اینترنت اشیا‌،

این خلاصه آن چیزی بود که سایمون سگار مدیر اجرایی ارشد شرکت ARM خطاب به توسعه‌دهندگان ARM در کنفرانس سالانه TechCon این شرکت بیان کرد.

ادامه مطلب …

تهدیدات داخلی مشکل امنیتی بزرگی هستند

برای مدت ها هدف اولیه امنیتی، حفاظت محیط در مقابل تهدیدات خارجی بوده است اما آمار ثابت می کند خطرات بیشتری در درون سازمان وجود دارد. در واقع نیاز به نظارت سیستم های شناسایی و حذف تهدیدات داخلی وجود دارد.

بر طبق آمار Forrester، حدود ۵۸ درصد شکاف های امنیتی از داخل خود سازمان یا شریک های تجاری آن ایجاد می شود.

به کاربران در معرض خطر باید توجه بیشتری داشت و به آن ها تذکر داده شود که تحت نظارت هستند. این کار آن ها را از درگیر شدن در فعالیت های مخرب باز می دارد.

ضروری است که بتوان مشکلات امنیتی را سریعا تشخیص داد و به آن واکنش نشان داد. بدون تجهیزات و برنامه های امنیتی درست نمی توان این کار را انجام داد.

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

موزیلا سرویس رایگان بررسی امنیت سایت ها را ارائه کرد.

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

سیسکو ،سه تکنولوژی جدید DNA امنیت شبکه معرفی کرد!

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

حمله DDoS به BBC می تواند بزرگترین حمله از این دست در تاریخ باشد.

حمله هفته گذشته به BBC می تواند بزرگترین حمله DDoS در تاریخ باشد.

گروهی که خود را با نام New World Hacking معرفی کرده است اعلام کرده است که این حمله به مرز ۶۰۲ Gbps رسیده است، ادعایی که در صورت اثبات حدودا دو برابر رکورد ۳۳۴ Gbps گروه Arbor Networks در سال گذشته است. این گروه ادعا کرده است از سرورهای Amazon برای تامین پهنای باند استفاده کرده است.