دوره های جدید

دوره آموزشی تخصصی CCNP Tshoot اسفند ماه

دوره آموزشی تخصصی CCNP Tshoot اسفند ماه

دوره آموزشی تخصصی CCNP Tshoot اسفندماه به مدت ۲۰ ساعت  در روزهای شنبه و چهارشنبه از مورخه  ۹۶/۱۲/۰۲  آغاز خواهد شد. 

ادامه مطلب …

کمپ آموزشی ۴ روزه CCNA Data Center با تخفیف ویژه

کمپ آموزشی ۴ روزه CCNA Data Center با تخفیف ویژه

کمپ آموزشی CCNA Data Center  اسفندماه به مدت ۴ روز همراه با نهار و پذیرایی از سه شنبه مورخه  ۹۶/۱۲/۰۱ آغاز خواهد شد. 

ادامه مطلب …

کمپ آموزشی و تخصصی مجازی سازی VMware-VCP

کمپ آموزشی و تخصصی مجازی سازی VMware-VCP

کمپ آموزشی و تخصصی مجازی سازی VMware-VCP  اسفندماه به مدت ۴ روز همراه با نهار و پذیرایی از سه شنبه مورخه  ۹۶/۱۲/۰۱ آغاز خواهد شد.

ادامه مطلب …

دوره آموزشی و تخصصی CCDA اسفند ماه

دوره آموزشی و تخصصی CCDA اسفند ماه

دوره آموزشی و تخصصی CCDA  اسفند ماه به مدت ۴۰ ساعت  در روزهای دوشنبه از مورخه ۹۶/۱۲/۰۷  آغاز خواهد شد. 

ادامه مطلب …

دوره آموزشی و تخصصی Linux LPIC 1 اسفند ماه

دوره آموزشی و تخصصی Linux LPIC 1 اسفند ماه

دوره آموزشی و تخصصی Linux LPIC 1 اسفند ماه به مدت ۴۰ ساعت  در روزهای یکشنبه و سه شنبه از مورخه  ۹۶/۱۲/۰۶  آغاز خواهد شد. 

ادامه مطلب …

دوره آموزشی و تخصصی ccnp security اسفند ماه

دوره آموزشی و تخصصی ccnp security اسفند ماه

دوره آموزشی و تخصصی ccnp security اسفند ماه به مدت ۱۰۰ ساعت  در روزهای یکشنبه و سه شنبه از مورخه  ۹۶/۱۲/۰۶  آغاز خواهد شد. 

ادامه مطلب …

دوره اندروید ( Android ) بهمن ماه

دوره اندروید ( Android )  اسفندماه به مدت ۳۶ ساعت در روز جمعه برگزار خواهد شد.  هزینه این دوره با ۲۵٪ تخفیف ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد و از تاریخ ۹۶/۱۱/۲۰ شروع خواهد شد.

ادامه مطلب …

دوره آموزشی تخصصی +Network بهمن ماه ۹۶

دوره آموزشی تخصصی +Network بهمن ماه ۹۶

دوره آموزشی تخصصی +Network بهمن ماه به مدت ۲۰ ساعت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخه ۹۶/۱۱/۲۵ و ۹۶/۱۱/۲۶ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب …

دوره آموزشی و تخصصی CEH & Kali بهمن ماه

دوره آموزشی و تخصصی CEH & Kali بهمن ماه

دوره آموزشی تخصصی CEH & Kali بهمن ماه به مدت ۴۰ ساعت  در روزهای یکشنبه و سه شنبه از مورخه  ۹۶/۱۱/۲۴  آغاز خواهد شد. 

ادامه مطلب …

دوره CCNA بهمن ماه ۹۶

معرفى دوره CCNA

دوره Cisco Certified Network Associate)  CCNA) ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻳﺮ مدارک ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺍﺳﺖ ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺒﻜﻪ LAN WAN ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ کوچک (ﺯﻳﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب …