اخبار_آموزشگاه_شبکه_دوره_شبکه_اخبار_آموزشگاه_شبکه_دوره_شبکه_اخبار_آموزشگاه_شبکه_دوره_شبکه_اخبار_آموزشگاه_شبکه_دوره_شبکه_اخبار_آموزشگاه_شبکه_دوره_شبکه

دوره CCNP Switch بهمن ماه ۹۶ گروه ویستا

دوره CCNP Switch بهمن ماه ۹۶ به مدت ۴۰ ساعت در روزهای شنبه برگزار خواهد شد. هزینه این دوره ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد و از تاریخ  ۹۶/۱۱/۰۷  شروع خواهد شد.

قابل توجه علاقمندان دوره CCNP Switch با تخفیف به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام با واحد آموزش، گروه آموزشی ویستا با شماره تلفن های ۸۸۵۰۸۰۸۰  –  ۸۸۵۵۴۹۶۳  تماس حاصل نمایید.

دوره اندروید دیماه

دوره اندروید ( Android ) دیماه

دوره اندروید ( Android ) دیماه به مدت ۳۶ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد. هزینه این دوره با تخفیف  ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد و از تاریخ ۶۹/۱۰/۲۶ شروع خواهد شد.

جهت ثبت نام با واحد آموزش، گروه آموزشی ویستا با شماره تلفن های ۸۸۵۰۸۰۸۰  –  ۸۸۵۵۴۹۶۳  تماس حاصل نمایید.

دوره CEH & Kali دیماه ۹۶ گروه ویستا

دوره CEH & Kali دیماه به مدت ۳۰ ساعت در روزهای یکشنبه برگزار خواهد شد. هزینه این دوره  ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد و از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۴ شروع خواهد شد.

ادامه مطلب …

دوره Android دیماه ۹۶

دوره Android دیماه به مدت ۳۶ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد. هزینه این دوره  ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد و از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۶ شروع خواهد شد.

ادامه مطلب …

دوره +Network دیماه ۹۶

دوره +Network دیماه به مدت ۲۰ ساعت در روزهای پنجشنبه برگزار خواهد شد. هزینه این دوره  ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد و از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۱ شروع خواهد شد.

ادامه مطلب …