VMware Could Foundation سیستم های ذخیره سازی و شبکه ای و محاسبات مجلزی را ادغام می کند.

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

VMware Cloud Foundation با خود، ادغام سازی سه مورد محاسبات مجازی، سیستم های ذخیره سازی و شبکه ای را به همراه دارد.

این یک سیستم ادغام سازی جدید است برای ساختن Cloud های شخصی یا Private که ترکیبی از سیستم های شبکه ای و ذخیره سازی و محاسبات مجازی است که همراه خود یک نرم افزار مدیریتی جدید دارد.

VMware این محصول جدید خود را VMware Cloud Foundation می نامد. همچنین پایه و اساسی است برای برنامه Software Defined Data Center است.

Cloud Foundation یک Package ای از برنامه های vSphere و NSX و VSAN می باشد. در کنار این ابزار، نرم افزار مدیریتی SDDC را نیز به همراه دارد. که محاسبات مجازی، منابع ذخیره سازی و شبکه ای را تحت نظر خواهد داشت. VMware این محصول جدی دخود را پایه و اساس ساخت Private Clouds ، اجرا کردن Virtual Desktops و گروه بندی کردن برنامه ها و نرم افزار های جدید است.

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

VMware سه روش مختلف برای خریداری Cloud Foundation در اختیار کاربران قرار داده است :

۱. کاربران می توانند این محصول را به صورت کامل ( نرم افزاری + سخت افزاری ) از VMware partner VCE خریداری کنند.

حتماً مطالعه کنید  آسیب پذیری صدها سرویس GPS در برابر هکرها

۲. کاربران می توانند سخت افزار را از شرکت هایی همچون DELL, HPE, Cisco و  Arista خریداری کرده و نرم افزار را از VMware تهیه کنند.

۳. Cloud Foundation ، VMware را به صورت Hosted Public Cloud Platform از IBM Cloud در دسترس کاربران قرار می دهد.