مشکلی دیگر از سوی هکرها !

این بار هکرها ، اطلاعات مراقبت های پزشکی بیماران را هدف گرفته اند. به صورتی که اطلاعات مربوط به ۱ از ۱۳ بیمار پس از تست سلامت دادن ، دزدیده می شوند.

پس از دزدیده شدن اطلاعات ، به سرعت شکاف یا راه دسترسی هکر به آن ها بسته خواهد شد و رمزهای عبوری مربوطه تغییر خواهند کرد. اما این اطلاعات دزدیده شده شامل تمام اطلاعات تست سلامت و شخصی بیماران مثل شماره ملی و آدرس و شماره تلفن محل زنذگی شان است که در دست هکر قرار دارند و هرگاه که بخواهد می تواند از آن ها استفاده کند.

بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی مؤسسة Brookings نشان داده شده است که از اواخر سال ۲۰۰۹ تا به حال، از طریق ۱۵۰۰ شکاف امنیتی، اطلاعات پزشکی بیش از ۱۵۵ میلیون شهروند امریکایی افشا شده است.

دکتر کاوه صفوی، رئیس کل بخش مراقبت های پزشکی شرکت Accenture گفته اند که استفاده از سیستم های Cloud می تواند خیلی امن تر و بهتر باشد و این تکنولوژی می تواند خطر افشا شدن اطلاعات بیماران را کاهش دهد.

اما با وجود افشا شدن اطلاعات بیش از ۱۵۵ میلیون بیمار و به کارگیری راهکار های بسیار زیاد برای جلوگیری از وقوع اتفاقاتی ازین قبیل، باید هرچه زودتر یک محیط امن و مطمئن را برای اطلاعات شهروندان ایجاد کرد.

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت