ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

بیش از نصف جمعیت جهان، دسترسی به دنیای اینترنت ندارند !

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

گوگل سرویس Cloud جدیدی ارائه کرده که قادر به درک زبان انسان است.

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

Facebook در صدد فراهم کردن اینترنت فوق سریع آینده …

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

سیسکو، شکاف های امنیتی شبکه های خود را با به کار گیری از تکنولوژی Cloud بست.

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

چین، با لایسنس جدید ARM می تواند تحولی در دنیای CPU ها ایجاد کند.

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

سیسکو ،سه تکنولوژی جدید DNA امنیت شبکه معرفی کرد!