سیسکو ،سه تکنولوژی جدید DNA امنیت شبکه معرفی کرد!

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت

سیسکو سه اپلیکیشن امنیت جدید را ارائه کرده که بخش بزرگی از DNA ( Digital Netowrk Architecture ) را شکل می دهند.

سیسکو سه اپلیکیشن جدید برای DNA معرفی کرده که باعث می شوند مهندسین شبکه، توسعه دهندگان نرم افزار و مشتریان IT و … از تکنولوژی های امنیتی پیشرفته تر و ساده تر در لایه های ساختاری شبکه بهره مند شوند.

نام های این سه اپلیکیشن عبارتند از:

  1. Umbrella Branch
  2. Stealthwatch Learning Network
  3. Meraki MX Security Appliances with Advanced Malware Protection and threat grid

هر سه اپلیکیشن در بهبود بخشیدن به وضعیت پویایی و امنیت Cloud تاثیر گذارند.

علاوه بر این سه مورد که از سوی سیسکو ارائه شده اند، شرکت Nectar Services هم یک اپلیکیشن Quality of Service مخصوص DNA عرضه کرده.